Mniej więcej na początku 1955 roku Lech Sworowski, Sekretarz Oddziału PTTK w Gliwicach, powstałego ledwo dwa lata wcześniej, poczuł że wiatr wieje dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajobrazowego i jakimś sposobem uzyskał w Okręgowej Dyrekcji Dróg Wodnych obszerny, zalesiony teren nad jeziorem Dzierżno i postanowił założyć tam stanicę wodną.

Zaraz potem, wspólnie z Prezesem Z. Brzezińskim i członkiem Prezydium S. Blumenfeldem wymyślili, że ciekawiej byłoby, gdyby byli tam żeglarze. Tylko skąd ich wziąć?

Zdanie podchwycił Eckhard Schmoranz, mody, dość niezwykły człowiek, pedant działań organizacyjnych, wówczas instruktor narciarstwa. Sprawy potoczyły się lawinowo.

W czerwcu rozpoczął się pierwszy kurs żeglarski obsadzony instruktorami z AZS i LPŻ, spośród których W. Siłka był następnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnej. Już na kursie, który liczył około 40 osób, utworzyła się inicjatywna grupa, zdecydowana zorganizować żeglarską sekcję PTTK w Gliwicach. W tej dziesięcioosobowej elicie, której nie da się dokładnie ustalić nazwisk, upatruje się założycieli klubu. Tymczasem wieść o tworzącej się sekcji ściągnęła również innych członków i sympatyków PTTK, z których niektórzy mieli już staż i stopnie żeglarskie.
Pierwsza, symboliczna z nazwy łódź klubowa "Bączek ABC" w 1955 roku. Służyła niezawodnie przez 15 lat


7 lipca 1955 roku odbyło się formalne zebranie założycielskie Sekcji, a tę właśnie datę uważamy za datę powstania klubu. Zebranie ustaliło listę założycieli – 19 osób, którą zgłoszono Zarządowi Oddziału PTTK jako formalną podstawę powołania sekcji. Jednak zarząd postawił warunek, że założycieli musi być 20. Skąd wziąć dwudziestego? – padło pytanie do członka Prezydium A. Kajzerbrechta. Ten, być może żartem poradził – zapiszcie Józefa Urunga*, to na pewno żeglarz. Zapisano go, listę przyjęto, sekcję utworzono.

Oficjalne zebranie powstałej sekcji odbyło się 7 października. Wybrało ono zarząd i zajmowało się sprawami: budowy ośrodka na Dzierżnie, pozyskaniem łodzi, organizacją „Szkółki”, spływem Odrą a nawet wyprawami morskimi.

Lech Sworowski działał nadal dynamicznie. Uzyskał w ZG PTTK dotacje na utworzenie pierwszej w PTTK Szkółki Żeglarskiej. Gdzieś wynalazł elementy barakowe i już w zimie stanął górny pawilon, a na wiosnę 1956 r. hangar łodziowy na wodą. Wiele pracy włożyli członkowie Sekcji, zwłaszcza przy hangarze, pomoście i schodach na skarpie.
Budowa pomostu


W 1956 roku przyszły pierwsze łodzie : „H”, „BM” i pięć Omeg eksperymentalnej budowy. Okazało się to wielkim nieszczęściem! Omegi całkowicie nie nadawały się do użytku ze względu na złą konstrukcję. Reklamacje, naprawy, urwanie głowy a tu Szkółka się zaczyna! Cztery sztuki udało się po naprawie sprzedać, a w ich miejsce przyszły, w 1957 roku, już cztery normalne Omegi na ośrodek i dwie na Mazury.

Z dniem 25 maja 1957 r. Sekcja przekształciła się w Klub Żeglarski „DAL”, który przejął także funkcje OKTŻ. Klub powołał własne komisje na stopnie żeglarza i sternika i przyjął zasady szkolenia i stopnie PZŻ.

W 1977 roku Kol. K. Złotowski wykonał projekt modernizacji i rozbudowy ośrodka. Ulepszono instalacje i zostały zbudowane nowe domki: Sekcji Żeglarskiej PTTK „Prosynchem”, w 1980 roku i „dachowiec” kilku kolegów klubowych w 1983 r.


*Józef Unrug - przedwojenny admirał, dowódca floty i obrony wybrzeża w 1939 roku, był w niewoli , później (w latach założenia klubu) na emigracji

Założyciele Jacht Klubu DAL:

 • Blumenfeld Stanisław
 • Chałupka Jerzy
 • Gawin Cyryl
 • Grenczak Kazimierz
 • Hajkowski Tadeusz
 • Hoffman Antoni
 • Kaszyca Tadeusz
 • Lasota Kazimierz
 • Łękawski Andrzej
 • Makowski Romuald
 • Marcyn / Hajkowska Janina
 • Nawratil Stanisław
 • Pogórecki Kazimierz
 • Pierożek Bogumił
 • Schmoranz Eckhard
 • Sworowski Lech
 • Szydlik Włodzimierz
 • Trochimowicz Bolesław
 • Zawada-Makowska Władysława
 • Unrug JózefNa podstawie książki Kazimierza Grenczaka "Yacht Klub DAL 1955-1995"Opracowanie: Kuba